Приоритетите на БСП – демографски растеж, достойни доходи, социално здравеопазване, просветена държава


Публикувано на 25-04-2016 в Новини

Приоритетите на БСП – демографски растеж, достойни доходи, социално здравеопазване, просветена държава

Промяната в управленските подходи е задължителна според платформата на партията

Преодоляването на демографската катастрофа, създаването на условия за достойни доходи, възстановяването на здравната система с активно участие на държавата, осигуряването на всеобщо, достъпно и качествено образование – това са водещите приоритети в политическата платформа на БСП „ЗА БЪЛГАРИЯ – СУВЕРЕННА, СПРАВЕДЛИВА, ПРОСВЕТЕНА!”. Проект на документа, който ще бъде представен на 49-я Конгрес в началото на май, бе одобрен на заседание на Националния съвет на партията.

Принципната промяна в подхода към управлението на държавните финанси и на разпределението на публичните средства е задължителна, а държавният бюджет трябва е инструмент за активна политика за стимулиране на реалната икономика, посочват социалистите. Левицата отбелязва, че сегашното правителство въвлича страната в „дългова спирала“ и че „стабилността” се крепи само на дългове и еврофондове. „Трябва да спрем несправедливото разпределение на доходите и да провеждаме политики за борба с бедността чрез активно намаляване на социалното неравенство. Ключов елемент е преминаването към данъчна политика, включваща прогресивно и семейно облагане. Необходимо е и въвеждане на диференцирани ставки на ДДС със социална насоченост – за детските храни, лекарствата, други стоки от първа необходимост”, заявяват социалистите. БСП предлага и инициатива за реиндустриализация чрез проекти с държавно участие и настоява публичният ресурс да бъде насочен към преодоляване на регионалните диспропорции, включително чрез възобновяване на програмата „Растеж и развитие на регионите”. Социалистите потвърждават ангажиментите си за развитие на ядрената енергетика и газопреносната мрежа.

Социална сигурност чрез заетост и доходи с участието на държавата 

Основен приоритет за БСП е създаването на работни места и условия за достойни доходи, а първостепенна задача е намаляването на броя на работещите бедни, защото несправедливостта в заплащането на труда засяга 2,5 млн. наети у нас, става ясно от проекта за политическа платформа. БСП настоява и за промяна на модела на разпределение на националния доход и догонване на трудовите възнаграждения спрямо производителността на труда – БВП на човек от населението у нас е 2,4 пъти по-малко от средния за Еврозоната, а средната заплата е 4,83 пъти по-ниска. По примера други европейски държави от левицата излизат с идея за въвеждане на пределна „социална ножица“ за доходите в едно предприятие, приложима както за публичния, така и за частния сектор. В средносрочна перспектива да се удвои участието на държавата във формирането на БНП – от сегашното равнище около 10% до средноевропейската норма от 25-30%, призовават също социалистите.

„БСП е за цялостната ревизия на прословутата „песионна реформа“ във всичките й параметри. Ние сме за съобразяване на размера на пенсиите с действителния трудов принос и реалната издръжка на живота, за обвързване на растежа на пенсионната възраст със средната продължителност на живота, което предполага намаляване на възрастта за пенсиониране”, категорични са от левицата.

Демографският растеж – вложение с висока възвращаемост

Липсата на перспектива, задълбочаващите се дисбаланси в икономическото развитие, системното неизпълнение на основните конституционни функции на държавата доведоха до  демографска катастрофа. Намаляващата раждаемост е следствие на нарастваща нестабилност и несигурност на младите хора за тяхното бъдеще и липса на гаранции за достоен живот, констатират в проектоплатформата си социалистите. „На средствата за стимулиране на демографския растеж трябва да се гледа като на приоритетни вложения с висока възвращаемост, а не като на допълнително финансово бреме”, заявяват от БСП. Според левицата демографският проблем е нерешим без публични инвестиции за  икономическо развитие, висока и качествена заетост, доходи, гарантиращи достоен живот и качествено и общодостъпно образование, което да е в основата на равенството на шансовете и възможностите за всяко българско дете, независимо от социалния статус на родителите му.

Здравето е право на гражданите и ангажимент на държавата 

„На България е необходим нов здравен модел, който да замени досегашния комерсиален и антисоциален модел на здравеопазване, в който здравето е стока. За нас здравето е конституционно право, което предполага специален ангажимент на държавата”, пише в политическата платформа на БСП. „Ние сме за финансиране на профилактиката, на лечението на инфекциозните болести, на майчинството и на детското здравеопазване от държавния бюджет. Здравната каса е тази, която трябва да финансира диагностиката и лечението на останалите заболявания”, смятат в левицата. Според документа допълнителното осигуряване или доплащането в лечебните заведения за определени случаи не бива да надхвърля 10-15%, а болница, която не спазва този принцип, не трябва да има право на финансиране от Здравната каса.

„Държавните и общинските болниците не може да са търговски дружества с цел печалба. Те са длъжни да оказват спешна медицинска помощ и да не извършват селекция на пациенти. Те трябва да осигуряват здравето на гражданите дори когато няма печалба. Това е дълг на социалната държава”, категорични са от БСП. Натрупаните тежки проблеми в здравеопазването налагат възстановяване на морала и доверието в здравната система с активното участие на държавата, подчертават социалистите.

БСП е за просветена държава и културна идентичност

Провежданата от управляващото мнозинство политика в образованието и науката утвърждава неолибералното разбиране за образованието като услуга и за науката като зависима от законите на пазара. Държавата се оттегля от свои отговорности на гарант за всеобщо образование, на важен фактор в развитието на науката, технологиите и иновациите, предупреждава БСП. „Настояваме да се възстанови общественият характер на образованието и държавата да финансира образованието само в държавните и общинските училища. Ние не оспорваме правото на един родител да избере частно училище за детето си, но този избор не задължава държавата да го финансира извън създадената от нея образователна система”, пише в платформата на левицата.

Лявата партия на България предлага алтернатива: Отговорност на държавата за всеобщо, достъпно и качествено образование, за развитие на научните изследвания, технологиите и иновациите като условие за излизане от икономическата, социалната и духовна криза. „Наложително е въвеждането на нов и по-справедлив механизъм на формиране на бюджета на държавните и общински училища, стимулиращ постигането на по-високо качество на образование”, допълват социалистите. Според тях трябва много по-активно да бъдат подпомогнати БАН и българските учени и чувствително да се увеличат публичните инвестиции в наука и образование. Държавната поръчка в университетите следва да се определя преди всичко от потребностите на образованието и икономиката, като в тези случаи обучението да се финансира почти изцяло от бюджета.

„Тревожим се от нихилизма и песимизма на младото поколение, от незаслуженото отношение към творците на българската култура и наука, от задълбочаващата се социална диференциация  и безотговорното отношение към недостатъчното финансиране на процесите в българската  културата, от съзнателното неглижиране от управляващите на изконно високи национални постижения, заслужили славата на българския творчески дух по световните сцени и принизяване на вкуса на българите до комерсиални форми, носещи бързи печалби”, предупреждават от левицата.

„Държим здравеопазването и образованието да се организират в съответствие с Конституцията. Гарантирането на тези права изисква прилагане на принципа – обществените средства за обществени нужди чрез обществени учреждения”, се казва в политическата платформа на БСП.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*