ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – ГАБРОВО ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2016 Г.


Публикувано на 09-02-2016 в Новини

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ОТ РЕШЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – ГАБРОВО  ОТ 8 ФЕВРУАРИ  2016 Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ РЕШЕНИЕ

НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – ГАБРОВО

ОТ 8 ФЕВРУАРИ  2016г.

Решение: На основание Решение на НС на БСП от 23. 01. 2016  и в изпълнение чл. 31, 32, 33, 37 и 39 от Устава на БСП,  ОбС на БСП  – Габрово

 

РЕШИ:

Стартира пълен цикъл отчети и избори в общинската организация на БСП – Габрово. Основното съдържание на отчетно – изборните  събрания и конференцията  на БСП – Габрово  са политическият анализ на обстановката в страната и общината, анализът на организационното състояние на структурите и приемане на решения за работата  на отчетно – изборната  конференция .

 

Отчетно – изборните събрания  на ОПО да се проведат в периода 11.02 –  13 март 2016г. с препоръчителен

Дневен ред:

 

1.Отчети оценка за дейността на ОПО през изминалия мандат и задачите пред ОПО.

2.Избор на делегати за отчетно  – изборна конференция

4.Избори за ръководство на ОПО,

5.Предложения за председател и членове на ОбС нА БСП , председател и членове на Контролна комисия

делегати на 49 – ия конгрес, председател и членове на НС и ОбКК

5.Решения и конкретни мерки за укрепване и разширяване влиянието на ОПО

 

II.Приема норма на представителство  – 1 делегат на  6 члена. При наличие на остатък по  – голям от 3, се избира още един делегат.

Хоризонталните структури / Обединението на жените, Младежкото обединение, Движение на ветераните/ избират по 2 делегата в отчетно изборната конференция.

Останалите делегирани членове са:

1.Председател на ОбС

2.Председател на общинската контролна комисия

3.Народен представител

4.Общински съветници членове на БСП

III. Отчетно  – изборната конференция  да се проведе на 9.04.2016 в ХГ „Христо Цокев” от 10.00ч.

IV. Утвърждава работни групи  по проектите за документите  на  отчетно и изборната конференция.

 

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*