Резултатите от изборите за общински съветници в Габрово да бъдат обявени за недействителни искат от БСП


Публикувано на 05-11-2015 в От медиите

Резултатите от изборите за общински съветници в Габрово да бъдат обявени за недействителни искат от БСП

Резултатите от вота за избор на общински съветници в Габрово да бъдат обявени за недействителни, тъй като при провеждането им са допуснати съществени пропуски и нарушения в същинския изборен процес. Това искат от БСП в жалба до Административния съд.

Част от мотивите на социалистите:

В публикуваните протоколи на  ОИК за избиране на общински съвет на община Габрово и за избиране на кмет на община Габрово има съществено разминаване между броя на избирателите според избирателните секции при предаването им на СИК.

В публикуваните протоколи на  ОИК за избиране на общински съвет на община Габрово и за избиране на кмет на община Габрово има съществено разминаване  между  броя на избирателите вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден.

В качеството ни на партия, част от местна коалиция, регистрирала кандидати за изборите за общински съветници, и в качеството на кандидат за общински съветник в тези избори, проведени на 25.10.2015 г., ползвайки се от правата ни по чл.459, ал.1 от ИК, обжалвам посоченото решение на ОИК Габрово, област Габрово, за определяне на резултатите от изборите за общински съветници, с искане до съда за отмяна на това решение при наличието на основания за неговото оспорване, предвидени по чл. 146, т. 3, 4 и 5 от Административния процесуален кодекс (АПК).

Обжалваното решение е постановено в резултат на множество съществени нарушения, извършени в течение на целия изборен процес, сред които:
В публикуваните протоколи на ОИК за избиране на общински съвет на община Габрово и за избиране на кмет на община Габрово има съществено разминаване между броя на избирателите според избирателните секции при предаването им на СИК. В протокола на ОИК за избиране на общински съвет на община Габрово записаното число е 57598, а в за избиране на кмет на община Габрово то е 58074. Налице е съществено разминаване.
В публикуваните протоколи на ОИК за избиране на общински съвет на община Габрово и за избиране на кмет на община Габрово има съществено разминаване между броя на избирателите вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*