Богомил Белчев: Все ощe има какво да дам на Габрово и хората тук


Публикувано на 12-10-2015 в Новини

Богомил Белчев: Все ощe  има какво да дам на Габрово и хората тук

инж. Богомил Белчев е кандидат за общински съветник от Местна коалиция „БСП, НДСВ, ПБС, КПБ – Алтернатива за Габрово”, която е под номер 2 в бюлетината.

– Г-н Белчев, Вие сте дълбоко свързан с Габрово и неговото развитие. Предполагаме, че това е причината Вие отново да се включите в активния политически живот. Какво Ви мотивира 8 години по-късно?

– Има много причини за моята поява в листата на Коалиция „Алтернатива за Габрово“. Осем години стоях по-настрани от политическия живот, тъй като разбирането ми е, че човек има нужда от презареждане и не може постоянно да бъде в обсега на управлението. Това мое разбиране продължава да битува, особено за местните власти, че човек включително и служител на Община, не трябва да бъде повече от два мандата – максимум до три, защото след втория мандат нещата започват да стават рутинно. Излизането ми от политиката преди 8 години беше точно в тази връзка. През този период наблюдавах развитието на града. Много неща се промениха. Чувствам се вече зареден и мисля, че все още е останало нещо, което мога да дам на Габрово и хората тук. Да помогна и на управляващите, независимо кои са те, да се вземат правилни решения. В Общинския съвет трябва да има и хора, познаващи историята и проблемите на този град, нестрахуващи се да ги сложат на дневен ред и да ги оценят обективно – от техническа, а не от политическа гледна точка. Защото често пъти истинското състояние на проблемите се изкривяват през политическата призма.

– Какво според Вас трябва да се промени в днешно Габрово?

– Иска ми се много неща да се променят и всичките да бъдат все в положителна посока. Отношението и очакванията на хората към местната власт е една такава необходимост. Често пъти очакванията се смесват с това, което може да се получи от държавно ниво и това, което е възможно да стане в местно. Местната власт е с много ограничени правомощия и неслучайно преди години Националното сдружение на Общините в България започна тенденция за децентрализация, предвиждаща прехвърляне част от държавните функции на Общините, заедно с финансовия ресурс.

Трябва да се усъвършенства отношението на общинско-управляващите органи към жителите на Габрово. Не е тайна, че в последните години отношението на общинската администрация към услугите на населението е изключително занижено. Най-интересното е, че колкото се намаляват исканията за определени услуги, толкова се отежняват всички тези процедури. Забавят се и не могат да отговорят на очакванията на хората. Части от законите създават тези затруднения. Но голяма част от трудностите идват от недостатъчна организираност на общинската администрация, което според мен са около 70% от неудачите. Става въпрос човекът, търсещ услугата, да бъде поет още от входа, да бъде насочен, да му се дадат реални срокове и да му се каже какво реално трябва да свърши, и до края на услугата той трябва да бъде на пиедестал, за да бъде удовлетворен. Мисля, че в нашата Община има резерви за това.

Трябва да се промени и отношението към местния потенциал, което в последните години се занемари. Пример за това са външните изпълнители, които се появиха на територията на града. Не че това е лошо, но когато едно действие може да се извърши от месния потенциал, т.е фирма, условията на даден търг трябва да бъдат така създадени, че да „облагодетелстват“ него, ако искаме да запазим хората в този град, създавайки им работа и доходи. Когато има такива крупни обекти, какъвто беше Водният цикъл, мисля че трябва да се изпълнява до голяма степен от местен потенциал. Твърдо заявявам, че това което се извърши в града с Водния цикъл от спечелилите търга изпълнители – в Габрово има поне 10 фирми, в състояние извършат работата по същия начин. Не бяха създадени добри условия в търга да се появи този местен бизнес. Да, наистина доста неща се случиха в града ни по проекти. Но дали с тези пари, които бяха вложени тук, не можеше да се получи много по-голям резултат. Гледайки сумите, които се цитират по европроектите и виждайки крайния резултат, правя за себе си чиста професионална оценка. Според мен резултатът можеше да бъде много, много по-висок. Оптималното изразходване на евросредствата, дошли не с молби и искания, трябва да бъдат по-добре използвано. Неслучайно не влизат и местните фирми в реализацията на тези пари.

– Какви са основните проблеми, които са пречка за развитието на общината ни?

– Най-основният проблем е намаляването на човешкия ресурс. Това означава, че условията за икономическо развитие се свиват изключително много и няма как да се получи ръст в определено производство. На следващо място е квалификацията и възможностите на този останал тук човешки потенциал. Училищата определено не подготвят младите хора за пряко навлизане в производството. Квалификацията е ниска. Сривът в тази насока предстои. Този проблем не е от компетенциите на местната власт. Той е от национално ниво. Ниското заплащане също е причина. Бизнесът е в дълг към тези проблеми, като самият той трябва да разбере, че сам „реже клона, на който седи“. Защото неплащайки и несъздавайки нормални доходи на хората след години той няма да може да намери необходимата работна ръка, за да функционира. По-добре да се свие бизнесът, но да се създаде по-голяма технологична възможност за по-високо производство, отколкото да се прави широк бизнес с ниско технологично производство, с ниска производителност и ниски заплати. Общината трябва да се вглежда в тези проблеми и да се опитва да ги решава по някакъв начин.

– Защо Лена Енева?

– Защото става за кмет. Тя е компетентна. Може. И навлизайки в Общината няма да загуби време за опознаване на проблемите, и няма да попадне в „паяжината“ на дългогодишната администрация, която е приела и изпратила много кметове. Лена Енева и да я „отвържем“ от партията ще е пак същата, изпълнявайки същото, което ще направи заедно с партията. Докато много други хора, ако ги „откъснем“ от тяхната партия – те просто ще престанат да съществуват в публичното пространство. Някои хора използват партиите, за да достигнат някакво ниво, а някои ги използват за да помогнат на хората. Лена Енева е от вторите и затова я подкрепям.

 

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*