Първан Димитров:Габрово има нужда от нова общинска политика за младите хора


Публикувано на 05-10-2015 в Новини

Първан Димитров:Габрово има нужда от нова общинска политика за младите хора

В Габрово е много трудно млад човек да започне свой бизнес, а привличането обратно на младите хора, напуснали по една или друга причина Габрово, е почти невъзможно, тъй като те не биха имали тук реализация. В нашия град има няколко големи фирми, които са се доказали с годините и толкова. Единствената перспектива за тях е да работят за някаква заплата, което за тях съвсем не е достатъчно. Ако ли намерят възможности за работа те не са достатъчни за тях, тъй като не са свързани с интелектуален труд. Повечето работни места, които се разкриват са за общи работници, за шивачи, готвачи. А точно  интелектуалният труд би могъл да осигури интензивно развитие на града. Затова считам, че трябва да се разработи политика, свързана със завръщането на младите хора в Габрово. Необходимо е създаването на подходяща бизнес среда, която да осигурява възможност на младите хора да откриват свои фирми, свързани с услуги за населението, за аутсорсинг компании, както и инкубатори за бизнес идеи.

На този етап има доста общински жилища, голям процент от които не се използват по предназначение. Част от тях биха могли да бъдат заделени за привличане на специалисти, които ще допринесат освен за собственото си развитие, но и за напредъка на общината.

Нека не забравяме, че на територията на Габрово успешно функционира и Технически университет, чийто потенциал не се използва достатъчно за развитието на габровската индустрия. Така че, моята цел като общински съветник ще бъде насочена към привличането на млади предприемачи в Габрово и създаване условия за тяхното присъствие и развитие тук. Считам, че бъдещето е на младите, които носят иновативно и креативно мислене, заредени са с много енергия. Но, без да се забравя опита на възрастните. Така със съвместните усилия на младите и на хората от третата възраст Габрово може да върви напред.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*