С или без наредба за боклука, Севлиево трябва да е чист


Публикувано на 13-01-2014 в От медиите

С или без наредба за боклука, Севлиево трябва да е чист

Няма съмнение, че е в обществен интерес в община Севлиево да се предоставя услугата сметосъбиране и сметоизвозване, защото това отличава добре поддържания град. Така депутатът Йордан Стойков коментира казуса с върнатите от областния управител за повторно разглеждане наредба за администрирането на местните данъци и такси и план-сметката за сметосъбирането и сметоизвозването. Ясни правила и точни числа са задължителните изисквания, за да функционира системата със събирането и извозването на боклука перфектно, убеден е Стойков. А защо все пак има проблем? За да отговори, той припомни историята с променените правила за боклука на фирмите през 2013 година, обжалването им от най-големия работодател в региона „Идеал Стандарт Видима“ пред съда, протакането на съдебните дела и в крайна сметка окончателното решение от Върховния съд, което определи наредбата на ОбС Севлиево като незаконосъобразна. „Д-р Памукчиев, твърди, че тъй като миналата година не е обжалвана план-сметката за извършването на услугата „Чистота“ на територията на община Севлиево, тя може да бъде приложена сега. Смятам обаче, че на председателя на ОбС му прилича да знае, че план-сметката не е индивидуален административен акт и не подлежи на контрол от съда. Органът, който контролира изпълнението на план-сметката и разходването й е Сметна палата. И аз не се съмнявам, че Сметна палата ще изпълни това свое задължение“, коментира Стойков пред журналисти. И обясни това, което в. „Севлиево днес“ неведнъж е писал – че отменената през 2013 година за определяне начина на изчисляване на такса „смет“ няма действие през 2014-та, защото е отменена от ВАС. И защото план-сметката, която е част от тази наредба, не може да бъде приложена към новата година. А сметката е неприложима, защото в нея са заложени плащания, които не са актуални през 2014-та. Уточняваме, че Община Севлиево, като собственик на депото за отпадъци, е длъжна да превежда на РИОСВ Велико Търново ежегодни отчисления за тон депониран отпадък. Сумите са различни за всяка година, като нарастват. През 2012 г. Общината е трябвало да превежда по 9 лв. на тон депониран отпадък, през 2013 г. – 15 лв. за тон, а през 2014-та е предвидено да се превеждат по 22 лв. за тон. Точно тази разлика прави неприложимо използването на старата план-сметка. „Искам да подчертая, че освен че е важно да има план-сметка и наредба за определяне на таксите, трябва да има законосъобразност в решенията на Общинския съвет. Тук може би е проблемът, че поради недоглеждане, в никакъв случай поради недобронамереност, общинската управа е допуснала незаконосъобразност“, опита да оправдае действията на местните управници Стойков. Но след всичко казано се налага въпросът какво правим оттук нататък? „Не можем да останем без наредба, нито без такса, тъй като Общината няма как да се разплати за ползваната услуга за сметопочистване“, категоричен е депутатът. И добави: „Мисля, че на първо място общинската управа трябва да влезе във връзка с областния управител, който да направи компромис и да не обжалва в съда законосъобразността на наредбата на ОбС за такса битови отпадъци. Ако това не бъде направено и областният управител обжалва в съда, ще влезем отново в безсмислени правни спорове, в които недоглеждането, лошата преценка и неразумно подготвено предложение на Общината да стане причина за проблеми, които в крайна сметка рефлектират върху чистотата в града. Задължително е кметът на общината и председателят на ОС да използват дадения им от ЗМСМА двуседмичен срок, за да постигнат споразумение с областния управител и не бъде изправено Севлиево пред заплахата да не бъде почистено“, каза Стойков.

източник: Севлиево  днес -17.01.2014г.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*