Ремонтиран пропадналия участък в прохода Шипка


Публикувано на 04-02-2020 в Новини

Ремонтиран пропадналия участък в прохода Шипка

7 938 000 лв. с ДДС са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ по програма „Аварийни ремонти“ за трайно укрепване на пропадането на пътя Габрово – Шипка, става ясно от отговор на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на парламентарния контрол.

На въпрос на народния представител от БСП – Габрово Кристина Сидорова кога ще бъде извършен ремонт на Шипченския проход, защото и към днешна дата на пътя има пропадания, асфалтовата настилка е компрометирана и е предпоставка за ПТП, министър Аврамова заяви, че след направена справка в Регистъра на свлачищата на Република България е установено, че в компрометирания участък на републикански път „Габрово – Шипка – Казанлък“ не е регистрирано свлачище.

В случая се касае за пропадане на пътното платно в частта на банкета. Отнесени са бордюри и водещи ивици. Дължината на участъка с пропадането е около 10 метра, но настилката е напукана в участък с дължина около 50 м, на около 1 м от външния й ръб.

Основната причина за деформацията е преовлажняване на пътния насип от значителни количества валежи от дъжд, през последните години, интензивното снеготопене, както и динамичното натоварване от преминаващите моторни превозни средства.

От отговора на министър Аврамова до народния представител Кристина Сидорова става известно още, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела незабавни действия за краткосрочни мерки за осигуряване на пътната безопасност.

В засегнатия участък е изградена преграда от чували с пясък, поставени са бализи и предпазна лента. Монтирана е съответната вертикална сигнализация: знаци А8 „Платно за движение, стеснено отдясно“, В26 „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“, в случая до 40 км/ч, и Г10 „Преминаване отляво на знака“.

Забранено е движението на камиони над 12 тона, като срокът е целогодишен. В дългосрочен план и за цялостно решаване на проблема с трайното укрепване на пътя са предприети конкретни действия.

Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД е сключен договор на 23.10.2019 г. за изпълнение на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5/Е-85 „Габрово – Шипка – Казанлък“, при км 164+150“.

Подготвено е задание за проектиране и то е утвърдено. След приключване на проучвателно-проектантските работи, изготвянето на технически проект, на базата на който ще бъдат извършени укрепителни дейности и превантивни мерки по републиканския път, след одобряването му, при предаване на проекта и комплексния доклад за оценка на съответствието и издаване на разрешение за строеж ще започнат строително-монтажни работи за трайното укрепване на пропадането.

Към момента предстои да бъде обявена открита процедура, съгласно Закона за обществените поръчки, за изпълнение на строителен надзор на обекта. Общата стойност на обекта е 7 938 000 лв. с ДДС. Средствата са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ по програма „Аварийни ремонти“.

Предвижданията са през втората половина на 2020 г. да започнат реалните строителни дейности, отговаря до депутата от левицата регионалният министър Аврамова.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*