Кристина Сидорова: „Язовир „Нейковци“ е от изключително значение за Трявна и Дряново!“


Публикувано на 16-07-2018 в Новини

Кристина Сидорова: „Язовир „Нейковци“ е от изключително значение за Трявна и Дряново!“
 

“Проектирането и изграждането на язовир ”Нейковци” – община Трявна е от изключително значение за районите на Трявна и на Дряново, тъй като ще гарантира качествено и постоянно водоснабдяване. Към днешна дата селищата в двете общини се захранват от повърхностни източници, с непостоянен дебит и при продължително засушаване жителите на тези две общини страдат“. Това заяви народният представител от ПГ на “БСП за България” Кристина Сидорова от парламентарната трибуна. Тя направи кратка ретроспекция за историята на изграждането на язовира и пречиствателната станция към него, която по нейните думи е доста дълга. Кристина Сидорова припомни на министъра на регионалното развитие Николай Нанков, че началото е поставено преди 40 години, през далечната 1978г., прекъсвано е на няколко пъти, а през 2001г. финансирането е спряно, поради липса на средства. Депутатът от левицата посочи данни, според които през 2010 г. язовир “Нейковци” е включен и е трябвало да бъде финансиран след подписано заемно споразумение със Световната банка за развитие на общинската инфраструктура. “През 2014г. обаче изграждането на язовир ”Нейковци” и пречиствателната станция отпада и от това споразумение”, каза още тя. Кристина Сидорова подчерта, че към днешна дата е налице само изготвен парцеларен план на трасето на водопроводите и приет идеен проект, и все още не е ясно дали е изготвен технически проект за строителство. “Изграждането на язовир “Нейковци” и пречиствателна станция засягат около 30 000 жители на двете общини.”, обобщи депутатът от левицата и постави конкретни въпроси на министър Нанков във връзка с проектирането и финансирането на проекта.

В отговор на питанията на народния представител от социалистическата партия, министърът на регионалното развитие повтори изложената от Кристина Сидорова история на изграждането на язовир “Нейковци” и посочи, че това съоръжение е предназначено за питейно и битово водоснабдяване на общините Трявна и Дряново. “Изминалият дълъг период от време и променената нормативна база през годините наложиха да бъде направено обследване на изпълненото към момента строителство и на новото проектиране, поради което в периода до 2011г. се проведоха тръжни процедури по правата на Световна банка за въглагане необходимите проектни дейности за изграждане на водоснабдителните съоръжения”, каза Николай Нанков. По неговите думи в началото на 2014г. се е сключил договор за консултантска дейност с предмет обследване на площадката, технически проект и тръжни документи за язовир “Нейковци”, като в рамките на проекта са включени язовирната стена, съоръженията към нея, пречиствателната станция за питейни води за град Трявна и външни водопроводи към язовира, довеждащ и отвеждащ. “Изпълнител на проектните дейности е швейцарското проектантско дружество “Щуки”, заяви министърът и допълни, че през 2014г. се е извършило пълно обследване на изпълнението в миналото като строителство, като всички останали подготвителни дейности, включващи изследване, анализ на конструкциите на изградените съоръжения и язовирната стена, провеждане на актуални хидроложки, геоложки и хидрогеоложки проучвания в района на язовира, пречиствателната станция и на перилата за добив на инертен материал. Възоноснова на тях се е изготвил идеен проект за всички подобекти. “В края на 2014г. идейният проект се прие на технически експертен съвет в МРРБ . През 2015г. започна изготвянето на подробен устройствен план, в случая парцеларен план и устройствена схема на трасето на външните водопроводи към язовир “Нейковци”, на територията на община Трявна, който е приет на заседание на Общински експертен съвет за устройство на територията на Община Трявна през март тази година. Изготви се технически проект за обекта, който се внесе в МРРБ през май 2018г. и се прие от технически експертен съвет в началото на месец юли”, обясни Николай Нанков. “Строитеството на язовир “Нейковци” и пречиствателната станция за питейни води и прилежащата инфраструктура отпаднаха, поради това забавяне от три години в заемното споразумение към проекта за развитие на общинската инфраструктура на Световната банка, поради липса на средства и поради забавянето във всички процедури. “, каза още Николай Нанков и посочи, че при осигуряване на бъдещо финансиране от Световната банка за изграждане на нови язовири, възложителят, т.е. МРРБ ще разполага с необходимата техническа документация за разрешение за строеж и за необходимиите тръжни документи за обществена поръчка за избор на строител на съоръжението.

Кристина Сидорова репликира министъра на регионалното развитие, заявявайки, че въпросът за проектирането и финансирането на язовир “Нейковци” е внесен от нея в деловодството на Народното събрание началото на месец май, още преди да бъде взето решението на Общински съвет – Трявна. “Отговорът в голяма част съвпадна с отговора, даден преди една година. Позитивното е, че ще се търси финансиране отново от Световната банка”, каза народният представител от БСП.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*