Кръгла маса против насилието и наркотиците се състоя в Габрово


Публикувано на 12-12-2017 в Новини

Кръгла маса против насилието и наркотиците се състоя в Габрово

С кръгла маса на тема “Свят без насилие и зависимости” и предложения за законодателни инициативи завърши проектът на Обединението на жените социалистки в Габрово, посветен на борбата със зависимостите и агресията.

На срещата, проведена в Габрово, присъстваха представители на неправителствения сектор, педагози, юристи, народният представител Кристина Сидорова и заместник председателят на Обединението на жените социалистки в България Марияна Бояджиева, която е и бивш депутат от Великотърновска област в 42 – ро и 43 – то НС.

Кръглата маса бе открита от председателя на Обединението на жените социалистки в Габрово Юлия Ненова. Лектори бяха Светла Иванова, която след дълги години на употреба на наркотиците е успяла да се измъкне от ада на зависимостите и Калина Христова – лектор от “Институт по качество на образованието”. В рамките на дискусията бяха представени и две презентации от Юлия Ненова и Миглена Пройнова, засягащи едни от най – наболелите проблеми на съвременното ни общество – зависимостите и насилието.

Габрово е на 2-ро място по алкохолни и наркозависимости в България. Макар темата да е широко обсъждана в обществото, вредата не е осъзната и последиците се задълбочават с всеки изминал ден, коментира Светла Иванова. Затова най-важната цел не е младежите да не употребяват наркотици, а да не желаят да ги взимат. Защото всяко едно състояние, което дава опиятът, може да бъде постигнато с много и различни практики, допълва тя. Прибягването до забранени вещества винаги е резултат от някаква болка и тя най- често е обвързана със семейната среда. За съжаление, обаче, според Калина Христова в обществото няма воля за преодоляване на проблема – нито със зависимостите, нито с насилието.

Според присъствашите на дискусията няма и законова рамка, която да защити децата и учителите. Статистиките в България сочат следните тревожни данни – 3/4 от жените са подложени на насилие, но едва в 7% от случаите в международен план се търси подкрепа. 5 до 10 жени на 100 споделят, че са жертви на насилие. Всяка 3-та жена в рамките на Европейския съюз е насилвана, а в България – всяка 4-та. У нас само в 1/3 от случаите на насилие институциите и законодателството успяват да помогнат. А наказаните насилници са под 2%, което показва неефективността на наложените санкции от държавата.

Затова чрез обсъждане на проблема и предприемане на адекватни мерки, бихме могли да променим местните нагласи по темата и така да пречупим националните. Едва по този начин бихме успели да влияем и върху световните, заключиха дамите, участнички в кръглата маса.

В края на дискусията Юлия Ненова и Миглена Пройнова връчиха на народния представител Кристина Сидорова предложенията за законодателни промени, които са възникнали при провеждането на срещи с обществеността във всички общини от областта.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*