Среща в Трявна на тема “ За делника на образованието“


Публикувано на 02-10-2017 в Новини

Среща в Трявна на тема “ За делника на образованието“

Депутатите от “БСП за България” Кристина Сидорова, Донка Симеонова и Ирена Анастасова се срещнаха с учители и директори от училища и детски градини от Габровска област. На срещата присъстваха и експерти от региона, както и общинските председатели на БСП в Габрово и Трявна Здравко Кънчев и Татяна Рачева и областният председател на БСП Габрово Николай Григоров.

Дискусията по проблемите на образованието се проведе в град Трявна. Форумът бе част от националната програма за срещи на БСП на тема „За делника на образованието”.

Идеята е да се чуят хората в общините и малките населени места и посредством срещи с тях да се създаде цялостна картина на образователния процес и неговите проблеми в детайлен анализ, съдържащ насоки за създаване на благоприятна училищна и образователна среда за нашите деца и техните учители.

Обобщението на тенденциите и проблемите в образователния процес ще бъде направено от експерти от Националния съвет на БСП и ще бъде представено в навечерието на 1-ви ноември – Денят на народните будители.

В хода на срещата с директори и учители от общинските учебни и детски образователни институции, депутатите от “БСП за България” Донка Симеонова и Ирена Анастасова откроиха основните проблеми, с които са запознати и се опитват да се преборят в качеството си на народни представители и на членове на Комисията по образование към Народното събрание. Безспорно българските училища се нуждаят от промени в законите и наредбите, които регламентират образователния процес у нас. Трябва да се намалят и ударите на бюрократичната машина върху учителите и директорите, защото едва тогава децата отново ще бъдат в центъра на вниманието на преподавателите. А те са най-важни, обобщиха всички.

Основните проблеми бяха дефинирани в няколко направления. На първо място – около финансирането и поддръжката на сградния фонд на училищата и детските градини, особено в малките население места, където има под 100 ученика. Демографският срив в област Габрово допринася също за засилване на негативните тенденции в образователния процес. На следващо място – бюрократичната тежест и формално заложените нормативни изисквания определено затрудняват учителите и възпитателите. Апатията и липсата на адекватно отношение и заплащане от страна на държавата водят до още по-голям срив в образованието по места.

Трябва да се търсят пътища за разрешаването на проблемите, които се поставят по места и посредством конкретно предприети мерки да се доведе до засилване на връзката с учениците и подрастващото поколение. Без тази връзка образованието ще стане заложник единствено на настоящата политическа конюнктура, която отхвърля всички предложения на БСП, изключвайки тяхната експертиза, бе заключението в края на срещата.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*