Позиция на БСП Габрово относно назначаването на Мария Пенева за зам. – областен управител


Публикувано на 20-06-2017 в Новини

Позиция на БСП Габрово относно назначаването на Мария Пенева  за зам. – областен управител

„След като казусът с назначаването на Мария Пенева за заместник – областен управител на Габрово стигна до Върховната прокуратура и получи отговор от Главния инспекторат към Министерски съвет, че изложените твърдения в сигнала не се потвърждават, народният представител Кристина Сидорова отправи запитване към Ректора на Търновския университет „Св. св. Климент Охридски” проф. Бонджолов.

От отговора на заместник – ректора по Учебна дейност проф. д.ф.н. Стоян Буров става ясно, че Мария Пенева е била студент в специалност Публична администрация в Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2016-2017 г. (магистърска програма).

На 19 май 2017 г. съгласно заповед № РД-10-732 от 18.05.2017 г. на ректора на университета успешно е защитила дипломна работа, с което от същата дата е придобила образователно-квалификационната степен „магистър“.

От изложените факти се вижда ясно противоречие, тъй като според доклада на Главния инспекторат към Министерски съвет следва да се приеме, че тя е отговаряла на изискванията за заемане на длъжността заместник – областен управител и е била магистър към датата на назначаване 11.05.2017г., въпреки че заместник – ректорът на Търновския университет изрично посочва, че датата на придобиване на магистърска степен е 18.05.2016г.

Това действие на управляващото мнозинство показва, че отново законовите норми се погазват в името на личния партиен интерес. Казусът вече не е просто защо Пенева е назначена на висша държавна длъжност, без нужното образование към дата 11.05.2017г., а защо случилото се омаловажава и отрича дори от Главния инспекторат към Министерски съвет.

Въпросът е и защо Мария Пенева спести истината на жителите на област Габрово за датата, на която е придобила степен „магистър”.

Уважаеми управляващи, няма как да претендирате за обективност и морал след като прилагате избирателно тълкуване на закона и след като истината за Вас не е от първостепенно значение.“

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*