Анкета

Име, Фамилия (задължително)

Вашата възраст:
 18-29 г. 30-45 г. 46-65 г. над 65 г.Най – големият проблем на Габрово е:

друго:Какво искате да се промени в Габрово:

друго:Кой може да реши проблемите на Габрово:

друго:Какво искате да се случи в Габрово през 2014 година: