Подписка за извънредно заседание на ОбС – Габрово инициира групата на БСП в местния парламент


Публикувано на 22-03-2018 в Новини

Подписка за извънредно заседание на ОбС – Габрово инициира групата на БСП в местния парламент

Днес в Общински съвет – Габрово беше внесена подписка с искане за свикване на извънредно заседание, на което Кметът на Община Габрово да информира съветниците, а чрез тях и гражданите, относно намеренията за бъдещото развитие на образователната инфраструктура, изграждането на социални жилища и интеграцията на лица от малцинствените групи в Община Габрово.

За свикването на извънредното заседание се подписаха десет общински съветника от различни групи и партии в Общинския съвет. Благодарим им за изразената позиция и желанието да търсят решаване на проблемите, а не замитането им под килима.

За съжаление не ни достигна един глас от необходимите единадесет, за да се свика заседанието. За първата от мерките за бъдещото развитие на образователната инфраструктура вече разбрахме намерението на Кмета на Общината – закриване на 3 ОУ “Цанко Дюстабанов”. В разрез с всички досегашни декларации, заявени намерения, обещания изведнъж, без всякакви смислени аргументи, е внесено предложението за закриване. И то на училище, чиято сграда сега усилено се ремонтира, което има реалният потенциал да бъде съхранено.

Съветниците от БСП не можем да се съгласим с този подход и докрай ще търсим възможност 3 ОУ да не бъде закрито.Ще търсим и разчитаме на мнението и подкрепата на обществеността в тези наши действия.

Въпросите, свързани с интеграцията на малцинствените групи в Община Габрово, възникналите проблеми, визията за тяхното справедливо решаване в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, както и конкретните мерки за успокояване на възникналото напрежение през последните дни, ще бъдат най-важната част от дейността ни през следващите седмици.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*