Кристина Сидорова: “Изкарахме децата от старите домове, само че все още има места, където се пренесе старата култура и старият начин на работа”


Публикувано на 12-02-2018 в Новини

Кристина Сидорова: “Изкарахме децата от старите домове, само че все още има места, където се пренесе старата култура и старият начин на работа”

“Изкарахме децата от старите домове, само че все още има места, където се пренесе старата култура и старият начин на работа”. Това заяви народният представител от “БСП за България” Кристина Сидорова в парламенатарния контрол към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

“Механизмът за сезиране на отговорните институции не работи. “, подчерта депутатът от левицата и допълни, че трябва да се засили връзката между контролиращите органи и тези, които се грижат за децата. По думите на Сидорова липсата на постоянен мониторинг на качеството, който да регистрира своевременно проблемите и да помага за тяхното решение, е всъщност един от големите проблеми в центровете за настаняване от семеен тип.

Според нея е налице и недостатъчно и неефективно взаимодействие на резидентните услуги със здравната и образователната система, както и с полицията , защото ако ръководството и персоналът на дома не бяха изпаднали в тежък конфликт, който да стигне до омбудсман и до национални медии, ужасите щяха да продължават .

“Мисля, че ролята на Териториалната дирекция “Социално подпомагане” – Габрово и на Общината трябва да се засили , да правят изненадващи проверки и най-важното – да общуват с децата.”, заяви Сидорова от парламентарната трибуна и попита Бисер Петков каква е гаранцията, че такива неща не се случват в други домове в страната.

От изказването на министъра на труда и социалната политика стана ясно, че е извършена проверка от Инспектората към Агенцията за социално подпомагане в периода 23-24 януари 2018г. и от Държавната агенция за закрила на детето в периода 24-26 януари 2018г. Проверките обхващат двата центъра – в квартал “Трендафил” и квартал “Борово” , като преди тях, до 18 януари не са постъпвали сигнали за нередности и насилие върху децата, заяви Петков.

Проверките са установили, че служителите в център “Хризантема” използват неподходящи методи на възпитание като вербално насилие, изразяващо се в обиди и викове ,

и физическо насилие. От ДАЗД са регистрирани пропуски, изразяващи се в негативен микроклимат, породен от междуличностни конфликти между ръководителя и персонала, прилагане на неприемливи методи на възпитание от страна на служителите спрямо потребителите, установен е и случай на физическо насилие от януари 2018г. върху дете от страна на служител, случай на вербална агресия от персонала и между потребителите. Направена е и констатция, че персоналът е обучаван, но се нуждае от надграждащо обучение, не е супервизиран с оглед превенция на професионалното прегаряне, занижен е контролът от страна на ръководството и от страна на доставчика, както и е налице неспазване на утвърдени правила и процедури за възпитание и дисциплина , за инциденти и насилие, информира министърът на труда и социалната политика.

За отстраняване на нередностите от ДАЗД е дадено задължително предписание с 6 препоръки , съставени са 5 акта на 3-ма служители, които са за неизпълнение на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето, сезирана е Районна прокуратура – Габрово за 3-ма служители, упражнили насилие върху деца, на кмета на Община Габрово е предложено да наложи наказание на 2-ма общински служители, на новия ръководител на центъра е предложено да наложи наказание на 3-ма служители. Писмено са уведомени дирекция “Социално подпомагане” – Габрово, ОД на МВР – Габрово и РЗИ. Понастоящем, от 7 февруари ДАЗД извършва проверка в дирекция “Социално подпомагане” – Габрово, за да установи дали се гарантират висшите интереси на децата, допълни Петков.

От Инспектората към АСП е установено, че ръководителят на център “Хризантема” не е предприел своевременни и адекватни мерки за осигуряването на здравето и безопасността на децата и че видеоматериалите са от декемрви 2016г., а комптентните органи са сезирани едва януари 2018г. Ръководителят не е спазил чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето, налице е книга за регистриране на оплаквания и жалби, в която няма вписани нарушения, каза още министърът.

От Инспектората на АСП е предложено в резидентните услуги за деца и лица с физически увреждания , психически разстройства и умствена изостаналост да се въведе видеонаблюдение.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*